pracownicy-inzynieryjni-bhp

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, a w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Adresaci szkolenia okresowego bhp

Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w załączniku nr 1 jednoznacznie definiuje adresatów szkolenia bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych, jako pracowników zajmujących się projektowaniem, konstruowaniem, technologią, organizacją produkcji, itp.

Częstotliwość przeprowadzania szkolenia bhp

Szkolenie bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych ma być prowadzone cyklicznie.

Pierwsze szkolenie bhp

szkolenie okresowe bhpPierwsze szkolenie okresowe bhp ma być przeprowadzone, zgodnie z § 15 pkt. 4 przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym.

Kolejne szkolenie bhp

szkolenie okresowe bhpKolejne szkolenie okresowe bhp ma być przeprowadzone, zgodnie z § 15 pkt. 2, przed upływem 5 lat. Czas do kolejnego szkolenia bhp biegnie od daty widniejącej na zaświadczeniu o szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia okresowego bhp

szkolenie okresowe bhpRamowy program szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia szkoleniowego.

Na podstawie programu ramowego szkolenia w dziedzinie bhp zawartego w powołanym rozporządzeniu opracowywane są szczegółowe programy szkolenia dla pracowników inżynieryjno-technicznych, zgodnie z ich specjalnościami.

Program szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych zawiera:

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
   • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp,
   • odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
   • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
   • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • nadzoru i kontroli warunków pracy,
  • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie w formie stacjonarnej powinno trwać, co najmniej, 16 godzin lekcyjnych, czyli 12 godzin pracy. W praktyce zajmuje dwa dni robocze.

Forma szkolenia bhp

Zgodnie z powołanym wcześniej rozporządzeniem szkolenie powinno zostać przeprowadzone w formie szkolenia stacjonarnego, albo samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe bhp w formie stacjonarnej

Szkolenie w formie stacjonarnej powinno być prowadzone w postaci seminarium lub kursu. Szkolenie stacjonarne pozwala na bezpośredni kontakt prowadzącego ze słuchaczami. Cały program szkolenia jest realizowany w trakcie prowadzonych zajęć, następuje interakcja pomiędzy prowadzącym, a słuchaczami.

 • Seminarium – zgodnie z § 1a pkt 6 rozporządzenia szkoleniowego powinno trwać, co najmniej 5, godzin lekcyjnych. Seminarium umożliwia uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kurs – zgodnie z § 1a pkt 6 rozporządzenia szkoleniowego powinien trwać, co najmniej, 15 godzin lekcyjnych, składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs umożliwia uzyskanie, aktualizowanie i uzupełnianie wiedzy lub umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zalety szkolenia bhp w formie stacjonarnej

szkolenie okresowe bhpPodstawową zaletą szkolenia w formie stacjonarnej jest kontakt pomiędzy szkolonymi, a prowadzącym szkolenie. Prowadzący szkolenie ma możliwość przeprowadzenia szkolenia bhp, w atrakcyjnej i interesującej formie. Może dostosować treść szkolenia, jego tempo, do potrzeb i oczekiwań pracowników. Słuchacze zaś mogą nawiązać bezpośrednią relację z prowadzącym, zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące ich problemy.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, zadzwoń – tel. 737627522

Wady szkolenia bhp w formie stacjonarnej

szkolenie okresowe bhpSzkolenie okresowe bhp odbywa się w czasie godzin pracy, kosztem wykonywanej pracy. Pracodawca musi zarezerwować na szkolenie 2 dni robocze.

Pracodawca musi wcześniej tak zaplanować pracę, aby pracownicy znaleźli przynajmniej dwa dni wolne od pracy zawodowej na szkolenie okresowe bhp. Może to prowadzić do dezorganizacji pracy i wymaga wcześniejszego dokładnego planowania.

Cena jest kalkulowana każdorazowo, w zależności od liczby uczestników szkolenia i wynosi od 120 do 250 zł, od osoby, plus koszt dojazdu. W przypadku szkoleń bhp w Toruniu, dojazd gratis.

Forma i miejsce szkolenia stacjonarnego bhp

szkolenie okresowe bhpSzkolenia stacjonarne bhp prowadzimy przeważnie w siedzibie pracodawcy, albo w naszej sali szkoleniowej. Każdorazowo decyzja o miejscu jest ustalana z uczestnikami szkolenia i zależy od ilości uczestników.

Szkolenie ilustrujemy prezentacjami multimedialnymi oraz filmami w taki sposób, aby wszystkich zaciekawić i spełnić cele stawiane przed szkoleniem bhp. Szkolenie bhp kończy się egzaminem obejmującym materiał szkolenia bhp i zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie bhp w formie samokształcenia kierowanego

szkolenie okresowe bhpSamokształcenie kierowane adresowane jest do wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, którzy chcą odbyć szkolenie bhp w sposób maksymalnie dogodny dla siebie, bez konieczności organizowania sobie czasu wolnego na szkolenie stacjonarne bhp, w czasie, miejscu i tempie najbardziej dogodnym dla siebie.

Taka forma szkolenia najmniej dezorganizuje porządek dnia i pozwala na samodzielną organizację czasu szkolenia oraz jego tempa. Polecana jest szczególnie osobom, które chcą uzyskać potrzebne kompetencje w zakresie bhp bez konieczności dezorganizacji dnia pracy, osobom, którym trudno jest wygospodarować czas wolny od zajęć zawodowych na szkolenie.

Forma szkolenia bhp w postaci samokształcenia kierowanego

szkolenie okresowe bhpSzkolenie organizowane jest w formie blended learning, łączącej w sobie samodzielną naukę w oparciu o otrzymane materiały szkoleniowe oraz konsultacje z wykładowcą.

Słuchacz otrzymuje komplet materiałów do samodzielnej nauki, testy sprawdzające oraz konsultacje z wykładowcą. Kontakt z wykładowcą prowadzony jest telefonicznie i przez e-mail. Wykładowca kontaktuje się ze słuchaczem w godzinach i dniach wskazanych przez słuchacza.

W ramach szkolenia słuchacz ma zagwarantowany kontakt z trenerem zarówno poprzez e-mail, jak i telefonicznie. W kacie szkolenia słuchacz wskazuje numer telefonu, adres e-mail i godziny, w jakich trener może się z nim kontaktować w związku z prowadzonym szkoleniem. Wykładowca jest do dyspozycji słuchacza przez cały okres szkolenia.

Materiały szkoleniowe bhp

szkolenie okresowe bhpZ chwilą zapisania się na szkolenie, wysyłana jest na wskazany adres e-mail ankieta dla każdego uczestnika i materiały szkoleniowe oraz testy kontrolne.

Całe szkolenie składa się z 6 lekcji, które są wysyłane do uczestnika szkolenia, zaś kursant odsyła testy sprawdzające dotyczące szkolenia. Może odesłać jednorazowo wszystkie testy, albo każdy test oddzielnie.

Szkolenie musi zakończyć się w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest jego przedłużenie.

Zaliczenie szkolenia bhp

szkolenie okresowe bhpDo zaliczenia szkolenia konieczne jest odesłanie wszystkich, poprawnie wypełnionych testów sprawdzających. Testy są oparte w całości na materiałach szkoleniowych, jakie kursant otrzymuje, zgodnie z programem szkolenia.

Uczestnik szkolenia bhp otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenie okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Zaświadczenie jest wysyłane w formie pliku pdf, a na żądanie uczestnika w formie papierowej.

Cena szkolenia bhp w formie kształcenia kierowanego wynosi 120 zł od osoby. W ramach ceny uczestnik otrzymuje zestaw materiałów do nauki, darmową konsultację, egzamin oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Zamówienie szkolenia okresowego bhp

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem okresowym bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych zadzwoń – tel. 737627522,
albo wypełnij poniższy formularz.
Jeśliś za życia nie chodził po urzędach, po śmierci nie dostaniesz się do piekła.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Firma

Adres

Temat

Treść wiadomości: