0

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, a w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.
By : trener | Lis 10, 2015
0

Szkolenie okresowe bhp dla na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, czyli takich, na których przez przeważającą część czasu pracy, praca wykonywana jest w sposób angażujący mięśnie człowieka.
By : trener | Lis 10, 2015
0

Szkolenie wstępne bhp, instruktarz wstępny bhp

Szkolenie wstępne bhp, nazywane również instruktarzem wstępnym bhp, jest  adresowane do wszystkich nowych pracowników. Zanim nowy pracownik przystąpi do wykonywania pracy, musi przejść szkolenie wstępne bhp.
By : trener | Lis 7, 2015
0

Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Szkolenie to jest również adresowane do pracowników, którzy nie zaliczają się do pracodawców i osób kierujących pracownikami, nie są pracownikami służby bhp iRead More...
By : trener | Lis 5, 2015
0

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.
By : trener | Lis 5, 2015
0

Szkolenie bhp dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Szkolenie bhp dla pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, u których występuje rotacja zatrudnienia i którzy chcą obniżyć koszty działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy na podstawie art. 23711 § 1 ustawyRead More...
By : trener | Lis 5, 2015